Gospodarka

TRAKCJA SA (90/2022) Informacja o zawarciu aneksu do umowy przez Trakcja S.A. – waloryzacja wynagrodzenia

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2021 informuje, że w dniu dzisiejszym został obustronnie podpisany przez Emitenta jako Partnera Konsorcjum w składzie:

– Polimex Infrastruktura sp. z o.o. – Lider Konsorcjum;

– Polimex Mostostal S.A. – Partner Konsorcjum;

– Trakcja S.A. – Partner Konsorcjum

łącznie („Wykonawca”)

z Gminą Olsztyn („Zamawiający”) aneks („Aneks”) do umowy zawartej 2 czerwca 2021 roku pt. „Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie” („Umowa”). W związku z wystąpieniem okoliczności siły wyższej związanych z wojną w Ukrainie, a także pandemią wirusa SARS-CoV-2 postanowiono, że wynagrodzenie należne Wykonawcy w związku z realizacją Umowy będzie waloryzowane na podstawie wartości wskaźnika waloryzacji, obliczanego według zasad określonych w Aneksie. Waloryzacja dokonywana będzie w ujęciu miesięcznym, za miesiące od marca 2022 roku do października 2023 roku. Maksymalna łączna kwota waloryzacji nie przekroczy 51,3 mln PLN netto, w tym wartość przypadająca dla Spółki wynosi 50% kwoty waloryzacji, tj. do 25,7 mln PLN netto. Na mocy Aneksu Konsorcjum zrzeka się względem Zamawiającego roszczeń m.in. z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku z okolicznościami nadzwyczajnymi.

Na mocy niniejszego Aneksu pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Możesz też być zainteresowany(a)

Gospodarka

Najważniejsze narzędzia do ograniczenia skutków pandemii wszyscy mamy pod ręką

O negatywnym wpływie pandemii Covid-19 na stan psychiczny społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży oraz metodach na radzenie sobie z
Gospodarka

PKP Intercity: wzrost kosztów energii wpływa na ceny biletów

Spółka PKP Intercity od wielu lat utrzymywała stałe ceny biletów kolejowych zapewniając konkurencyjną ofertę wobec innych środków transportu. W tym
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ