Gospodarka

SYNEKTIK SA (3/2022) Podpisanie znaczącej umowy sprzedaży systemu do radiochirurgii stereotaktycznej mózgu, głowy i szyi (ZAP-X)

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 33/2021 z 3 grudnia 2021 r. w sprawie złożenia znaczącej oferty w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z prawem zamówień publicznych, Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 19 stycznia 2022 r. Spółka podpisała umowę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.

Umowa dotyczy dostawy, montażu i uruchomienia urządzenia ZAP-X do radiochirurgii stereotaktycznej wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie Budynku Ośrodka Radiochirurgii Mózgu, Głowy i Szyi, na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego mieszczącego się przy alei Warszawskiej 30 w Olsztynie.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Całkowita wartość umowy wynosi 17 562 510 zł netto, a realizacja przedmiotu umowy nie może przekroczyć terminu 15 kwietnia 2023 r.

Okres gwarancji dla sprzętu medycznego wynosi 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podpisanie przedmiotowej umowy zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość netto wynosi 13,7 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w latach finansowych 2021 oraz 2022, trwających odpowiednio od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. oraz od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Możesz też być zainteresowany(a)

Gospodarka

Najważniejsze narzędzia do ograniczenia skutków pandemii wszyscy mamy pod ręką

O negatywnym wpływie pandemii Covid-19 na stan psychiczny społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży oraz metodach na radzenie sobie z
Gospodarka

PKP Intercity: wzrost kosztów energii wpływa na ceny biletów

Spółka PKP Intercity od wielu lat utrzymywała stałe ceny biletów kolejowych zapewniając konkurencyjną ofertę wobec innych środków transportu. W tym
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ