Gospodarka

SYNEKTIK SA (3/2022) Podpisanie znaczącej umowy sprzedaży systemu do radiochirurgii stereotaktycznej mózgu, głowy i szyi (ZAP-X)

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 33/2021 z 3 grudnia 2021 r. w sprawie złożenia znaczącej oferty w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z prawem zamówień publicznych, Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 19 stycznia 2022 r. Spółka podpisała umowę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn. […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ