Gospodarka

PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (17/2022) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

Pekao Bank Hipoteczny S.A. (dalej „Bank”) informuje, że w dniu 23.09.2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołało Panią Prof. dr hab. Zofię Barbarę Liberdę z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku oraz powołało Pana Piotra Zborowskiego na Członka Rady Nadzorczej Banku. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej oraz powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej są skuteczne z dniem 23.09.2022 r.

Życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej przedstawiono poniżej:

Piotr Zborowski

Piotr Zborowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na kierunku prawo. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Pracował m. in. w organach administracji rządowej: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwie Aktywów Państwowych, na stanowisku zastępcy Dyrektora Biura Ministra. Pełnił funkcje doradcze w Agencji Mienia Wojskowego oraz odpowiadał za nadzór organizacyjno-prawny w Wojskowym Przedsiębiorstwie Handlowym.

Od września 2020 roku Pan Piotr Zborowski pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego za obszar obsługi organów korporacyjnych Banku Pekao S.A. Do zakresu jego obowiązków należał także nadzór właścicielski oraz wsparcie prac Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Banku Pekao S.A. Był zaangażowany w proces budowania i wdrażania strategii Banku Pekao S.A., realizację szeregu projektów strategicznych, w tym projektu integracji z przejętym przez Bank Pekao S.A. na mocy decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przedsiębiorstwem Idea Bank S.A. oraz współpracę z grupą PZU S.A. W listopadzie 2021 r. został powołany w skład Zarządu Banku Pekao S.A. jako Wiceprezes Zarządu nadzorujący Pion Strategii.

Pan Piotr Zborowski spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa Prawa bankowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Możesz też być zainteresowany(a)

Gospodarka

Najważniejsze narzędzia do ograniczenia skutków pandemii wszyscy mamy pod ręką

O negatywnym wpływie pandemii Covid-19 na stan psychiczny społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży oraz metodach na radzenie sobie z
Gospodarka

PKP Intercity: wzrost kosztów energii wpływa na ceny biletów

Spółka PKP Intercity od wielu lat utrzymywała stałe ceny biletów kolejowych zapewniając konkurencyjną ofertę wobec innych środków transportu. W tym
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ