Gospodarka

POLIMEX MOSTOSTAL SA (33/2022) Zawarcie aneksu do istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Gminą Olsztyn („Zamawiający”) a konsorcjum („Wykonawca”, „Konsorcjum”) w skład którego wchodzą: Spółka, Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny od Emitenta) oraz TRAKCJA S.A. z siedzibą w Warszawie został zawarty aneks („Aneks”) do umowy z dnia 2 czerwca 2021 r. („Umowa”), której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych – rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie. Na mocy Aneksu, w związku z wystąpieniem okoliczności siły wyższej związanych z wojną w Ukrainie, a także pandemią wirusa Sars-Cov2 postanowiono, że wynagrodzenie należne Wykonawcy w związku z realizacją Umowy będzie waloryzowane na podstawie wartości wskaźnika waloryzacji, obliczanego według zasad określonych w Aneksie. Waloryzacja dokonywana będzie w ujęciu miesięcznym, za miesiące od marca 2022 roku do października 2023 roku. Maksymalna łączna kwota waloryzacji nie przekroczy 51,3 mln PLN netto (50% kwoty waloryzacji przypadnie na członków Konsorcjum z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal). Na mocy Aneksu Konsorcjum zrzeka się względem Zamawiającego roszczeń m.in. z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku z okolicznościami nadzwyczajnymi. Pozostałe istotne postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Możesz też być zainteresowany(a)

Gospodarka

Najważniejsze narzędzia do ograniczenia skutków pandemii wszyscy mamy pod ręką

O negatywnym wpływie pandemii Covid-19 na stan psychiczny społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży oraz metodach na radzenie sobie z
Gospodarka

PKP Intercity: wzrost kosztów energii wpływa na ceny biletów

Spółka PKP Intercity od wielu lat utrzymywała stałe ceny biletów kolejowych zapewniając konkurencyjną ofertę wobec innych środków transportu. W tym
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ