Gospodarka

POLIMEX MOSTOSTAL SA (33/2022) Zawarcie aneksu do istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Gminą Olsztyn („Zamawiający”) a konsorcjum („Wykonawca”, „Konsorcjum”) w skład którego wchodzą: Spółka, Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny od […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ