Gospodarka

PUNKPIRATES SA (38/2022) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej PunkPirates S.A.

Zarząd PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje o zmianie w składzie Rady Nadzorczej podjętej na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PunkPirates S.A. z dnia 21 grudnia 2022 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło na podstawie uchwały nr 4 odwołać Pana Mariusza Szypurę ze składu Rady Nadzorczej oraz na podstawie uchwały nr 5 postanowiło powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Katarzynę Zawadzką.

Pani Małgorzata Katarzyna Zawadzka – absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Technologii Żywności i Żywienia Człowieka. Ukończyła kurs rachunkowości realizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Certyfikowany Manager ds. Relacji Inwestorskich. Posiada doświadczenie w zarządzaniu procesami komunikacji z rynkiem kapitałowym oraz zarządzaniu i realizacji projektów inwestycyjnych. Od prawie 20 lat zaangażowana w projektowanie i rozwój technologicznych systemów IT. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in jako Menadżer Projektów Inwestycyjnych w Inkubatorze Technologicznym InQbe Sp. z o.o. Aktywnie uczestniczyła w procesach inwestycyjnych, nadzorze nad projektami portfelowymi oraz prowadzeniu procesów zmian kapitałowych. Od 2010 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w Haprin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Obecnie związana ze spółką działająca w branży inteligentnych instalacji – SmartMatic Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

Pani Małgorzata Katarzyna Zawadzka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Małgorzata Katarzyna Zawadzka nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jednocześnie Zarząd PunkPirates S.A. oraz Członkowie Rady Nadzorczej składają podziękowania Panu Mariuszowi Szypurze za zaangażowanie i pomoc w realizacji strategii Spółki w czasie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 4, 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Możesz też być zainteresowany(a)

Gospodarka

Najważniejsze narzędzia do ograniczenia skutków pandemii wszyscy mamy pod ręką

O negatywnym wpływie pandemii Covid-19 na stan psychiczny społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży oraz metodach na radzenie sobie z
Gospodarka

PKP Intercity: wzrost kosztów energii wpływa na ceny biletów

Spółka PKP Intercity od wielu lat utrzymywała stałe ceny biletów kolejowych zapewniając konkurencyjną ofertę wobec innych środków transportu. W tym
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ