Gospodarka

MF: Szacunkowe wykonanie budżetu państwa za styczeń 2024 r. (komunikat)

Kasa oszczędnościowo-kredytowa im. św. Brata Alberta w Szczytnie od 27 lat działa na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, oferując im kredyty oraz akcje charytatywne dla bezdomnych. Realizując przesłanie św. Alberta Chmielowskiego, orędownika najuboższych, kasa służy odrzuconym przez banki komercyjne.

Ministerstwo Finansów przedstawia szacunkowe wykonanie budżetu państwa po styczniu 2024 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2024 r.:

– Dochody: 61,5 mld zł, co stanowi 9,0% planu

– Wydatki: 47,8 mld zł, co stanowi 5,5% planu

– Nadwyżka: 13,7 mld zł

Wykonanie dochodów budżetu państwa po styczniu 2024 r. wyniosło 61,5 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 7,0 mld zł (tj. 12,8%) w porównaniu do stycznia 2023 r. (54,5 mld zł, tj. 9,1% planu).

Dochody podatkowe budżetu państwa osiągnęły 56,4 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 6,5 mld zł (tj. 13,1%) w stosunku do stycznia 2023 r., w tym:

– Dochody z podatku VAT: 31,2 mld zł, wzrost o ok. 5,5 mld zł (tj. 21,6%) w porównaniu do stycznia 2023 r.

– Dochody z podatku akcyzowego: 7,2 mld zł, wzrost o ok. 0,1 mld zł (tj. 1,4%) w porównaniu do stycznia 2023 r.

– Dochody z podatku PIT: 11,3 mld zł, wzrost o ok. 1,3 mld zł (tj. 13,2%) w porównaniu do stycznia 2023 r.

– Dochody z podatku CIT: 5,0 mld zł, spadek o ok. 0,4 mld zł (tj. 7,4%) w porównaniu do stycznia 2023 r.

Wykonanie dochodów niepodatkowych po styczniu 2024 r. wyniosło 5,1 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 0,5 mld zł (tj. 10,7%) w porównaniu do wykonania po styczniu 2023 r.

Wydatki budżetu państwa po styczniu 2024 r. wyniosły 47,8 mld zł, co stanowi 5,5% planu, jednocześnie wzrosły o ok. 4,5 mld zł (tj. o 10,4%) w porównaniu do stycznia 2023 r. (43,3 mld zł, tj. 6,2% planu).

W styczniu 2024 r. najwyższe wydatki odnotowano w następujących częściach budżetu państwa:

• Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – w wysokości 13,8 mld zł tj. 11,7% planu,

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w wysokości 9,2 mld zł tj. 5,1% planu,

• Obrona Narodowa – w wysokości 3,7 mld zł tj. 3,2% planu,

• Obsługa Długu Skarbu Państwa – w wysokości 3,5 mld zł tj. 5,3% planu,

• Budżety Wojewodów – w wysokości 3,3 mld zł tj. 8,3% planu.

Porównując wykonanie wydatków w styczniu 2024 ze styczniem 2023, wyższe wykonanie odnotowano w części 73 – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 2,4 mld zł) co związane było z realizacją programu „Rodzina 800+” – od 1 stycznia 2024 wysokość świadczenia na dzieci wzrosła z 500 zł do 800 zł. Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 2,9 mld zł i było wyższe od wykonania w styczniu roku 2023 o 0,4 mld zł tj. ok 15,2%.

W części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 2,3 mld zł z powodu zwiększenia wydatków na oświatę w ramach subwencji ogólnej.

W części 79 budżetu przewidziano mniejsze środki na obsługę długu Skarbu Państwa o 1,8 mld zł, co wynika ze spadku stóp procentowych na rynku krajowym oraz aktualnego harmonogramu spłat długu.

Wydatki z tytułu środków własnych Unii Europejskiej również były niższe o około 0,4 mld zł, głównie z powodu spadku wydatków budżetu UE w 2024 roku w porównaniu do roku poprzedniego.

Komunikaty publikowane w serwisie PAP są prezentowane w formie pierwotnej, bez wprowadzania przez PAP jakichkolwiek zmian w ich treści. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść zgodnie z ustawą Prawo prasowe. (PAP)


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Możesz też być zainteresowany(a)

Gospodarka

Najważniejsze narzędzia do ograniczenia skutków pandemii wszyscy mamy pod ręką

O negatywnym wpływie pandemii Covid-19 na stan psychiczny społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży oraz metodach na radzenie sobie z
Gospodarka

PKP Intercity: wzrost kosztów energii wpływa na ceny biletów

Spółka PKP Intercity od wielu lat utrzymywała stałe ceny biletów kolejowych zapewniając konkurencyjną ofertę wobec innych środków transportu. W tym
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ