Społeczeństwo

MFiPR: Wspieramy rozwój północno-wschodniej Polski, która mierzy się z konsekwencjami rosyjskiej inwazji na Ukrainę (komunikat)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza, że Rada Ministrów przyjęła wieloletni „Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030”. Inauguracja jego wdrażania odbyła się w Białej Podlaskiej, gdzie Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i wiceminister Jacek Protas dokonali oficjalnego otwarcia programu.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało wieloletni „Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030” w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów dotkniętych skutkami agresji Rosji na Ukrainę i kryzysem na granicy polsko-rosyjskiej i polsko-białoruskiej. Program obejmuje cztery województwa: podkarpackie, podlaskie, lubelskie oraz warmińsko­mazurskie.

Rząd podjął decyzję o uruchomieniu programu rządowego skierowanego do 184 gmin i 4 miast powiatowych, które znajdują się przy granicy i borykają się z konsekwencjami rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz reżimu na Białorusi. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że celem programu jest wsparcie tych regionów i wyrażenie narodowej solidarności z ich mieszkańcami.

– Program ma na celu wsparcie samorządów pogranicza na terenie północno-wschodniej Polski. Wkrótce wojewodowie będą mogli ogłosić terminy pierwszych naborów, a kilka tygodni później samorządy będą mogły składać pierwsze wnioski. Maksymalny poziom wsparcia jednego projektu wynosi 2 mln zł – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Protas.

Wsparcie finansowe dla samorządów z północno-wschodniej Polski

Program wsparcia finansowego będzie dostępny dla jednostek samorządu terytorialnego z 25 powiatów północno-wschodniego pasa przygranicznego, w tym czterech miast na prawach powiatu: Suwałki, Przemyśl, Biała Podlaska i Chełm. W latach 2024-2030 na rozwój tych obszarów przeznaczymy co najmniej 625 mln zł, włącznie z wkładem własnym JST. Program będzie finansowany przez budżet państwa w wysokości 500 mln zł, z czego na każde z województw przypada 125 mln zł. Dodatkowe 125 mln zł będą stanowić środki własne JST. Tylko w 2024 r. samorządy będą miały do wydania 125 mln zł, a dysponentem tych środków będzie wojewoda.

Główne cele programu

Program obejmuje cztery główne obszary wsparcia, które obejmują:

– Poprawę infrastruktury drogowej oraz infrastruktury towarzyszącej w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach;

– Rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w celu ochrony środowiska naturalnego;

– Tworzenie warunków sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi turystyki;

– Poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.

W ramach tych działań szczególnie ważne są projekty związane z:

Infrastrukturą drogową

– Modernizacją i przebudową odcinków dróg powiatowych i gminnych;

– Budową nowych odcinków dróg powiatowych i gminnych;

– Modernizacją, przebudową lub budową ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych i chodników wzdłuż dróg gminnych i powiatowych;

– Budową ogólnodostępnych parkingów naziemnych dla maksymalnie 40 pojazdów osobowych, zlokalizowanych przy modernizowanych lub budowanych drogach powiatowych i gminnych lub spełniających ogólne potrzeby mieszkańców;

Tworzenie miejsc postojowych dla rowerów;

Zielona i niebieska infrastruktura

Projektowanie, budowa lub modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnych;

Zazielenianie obszarów i zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych w miastach.

Zrównoważona turystyka

Modernizacja, budowa nowych lub rozbudowa istniejących turystycznych szlaków rowerowych i pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zielone parkingi, miejsca odpoczynku i postoju na trasie wraz z wiatami i toaletami;

1. Udogodnienia dla turystów

2. Zielone parkingi dla zabytków

3. Informacje turystyczne

4. Poprawa edukacji

5. Modernizacja obiektów edukacyjnych

Zdrowie – modernizacja lub przebudowa podmiotów leczniczych oferujących świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w zakresie usług objętych kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia lub dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

Możliwa jest także modernizacja lub przebudowa podmiotów leczniczych oferujących świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w zakresie usług objętych kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia, aby dostosować je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Poprawa infrastruktury społecznej

Modernizacja i dostosowanie domów pomocy społecznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest priorytetem.

Konsultacje z samorządami

Przedstawiciele MFiPR przeprowadzili szereg konsultacji z samorządami w miastach takich jak Rzeszów, Białystok, Lublin i Olsztyn. Efektem tych spotkań było rozszerzenie obszaru wsparcia z 22 do 25 powiatów, włączając powiaty znajdujące się w Przesmyku Suwalskim.

Informacje opublikowane w serwisie PAP są prezentowane w formie oryginalnej, bez wprowadzania zmian w treści przez PAP SA w likwidacji. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść zgodnie z postanowieniami prawa prasowego.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Możesz też być zainteresowany(a)

Społeczeństwo

Polregio – ponad 120 tys. uchodźców przewiezionych w 3 tygodnie

Do zabezpieczenia tych połączeń przewoźnik praktycznie z dnia na dzień wydzielił rezerwę taborową, liczącą ponad 20 składów wraz z załogami.
Społeczeństwo

MON: Wojsko Polskie ćwiczy z sojusznikami (komunikat)

MON informuje: 25 marca (piątek) o godz. 9.40 w Siemianówce (woj. podlaskie), Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej będzie obserwował ćwiczenie
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ