Społeczeństwo

Strażakom z Ukrainy – szkolenia w Warmii i Mazurach

Zakończyło się szkolenie strażaków ochotników z Ukrainy, którzy przybyli do Olsztyna. Projekt „Training Ukrainian firefighters – saving Ukrainian lives” został dofinansowany przez Inicjatywę Środkowoeuropejską – wieloletnią platformę współpracy międzyrządowej pomiędzy krajami Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Uczestnicy projektu zostali doskonale przygotowani do wykonywania swoich obowiązków w kraju, a ich szkolenie pozwoli im skuteczniej i bardziej profesjonalnie pełnić swoje służby ratownicze na Ukrainie.

Projekt miał na celu zapewnienie słuchaczom niezbędnej wiedzy i umiejętności, aby skutecznie wykonywać działania ratowniczo-gaśnicze, obsługiwać i konserwować sprzęt gaśniczy oraz dobrze zarządzać jednostką. Przygotowano również szkolenia, zapewniające potrzebne narzędzia do osiągnięcia tych celów.

Ochotnicy z obwodu rówieńskiego przeszli niezwykle intensywne szkolenie, podczas którego mogli zdobyć wiedzę z zakresu pożarniczego. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w treningu w komorze dymowej, poznali obsługę pneumatycznego sprzętu ratowniczego i sprzętu do działań poszukiwawczo-ratowniczych, który w Ukrainie, po rosyjskich ostrzałach miast i wsi, jest niezwykle ważny. Zajęcia dotyczące budowy pojazdów spalinowych, hybrydowych i elektrycznych, a także technik ratowniczych przy wypadkach drogowych, okazały się niezwykle interesujące. Oprócz wykładów, uczestnicy mieli okazję odwiedzić jednostki OSP na terenie Warmii i Mazur, dzięki czemu mogli zobaczyć, jak wygląda praktyczne wykorzystanie wiedzy pożarniczej.

Uczestnicy projektu otrzymali odpowiednie wyposażenie osobiste, które chroni ich przed zagrożeniami podczas akcji ratunkowych w Ukrainie. W skład wyposażenia wchodzą hełmy, rękawice, kominiarki strażackie oraz buty strażackie.

„Obwód rówieński jest pionierem w skali całej Ukrainy w tworzeniu ochotniczych straży pożarnych – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Realizacja projektu to okazja do podzielenia się naszym doświadczeniem z wieloletniego działania polskich jednostek ochotniczych straży pożarnych. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta w Olsztynie przyczyni się do wsparcia procesu tworzenia sieci OSP w Ukrainie”.

Urząd Marszałkowski w Olsztynie wspólnie z oddziałem wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przygotował i zrealizował wspólny projekt. Ośrodek szkoleniowy został udostępniony przez Komendę, a specjaliści z tej jednostki przygotowali program szkolenia i wzięli udział w jego realizacji.

Całkowita wartość projektu wyniosła 17 380 tys. euro, z tego grant z Funduszu Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej stanowił 9,5 tys. euro.

Realizacja projektu była kolejnym przykładem współpracy pomiędzy samorządem województwa warmińsko-mazurskiego a obwodem rówieńskim, z okazji 20-lecia tego partnerstwa w 2023 roku.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Możesz też być zainteresowany(a)

Społeczeństwo

Polregio – ponad 120 tys. uchodźców przewiezionych w 3 tygodnie

Do zabezpieczenia tych połączeń przewoźnik praktycznie z dnia na dzień wydzielił rezerwę taborową, liczącą ponad 20 składów wraz z załogami.
Społeczeństwo

MON: Wojsko Polskie ćwiczy z sojusznikami (komunikat)

MON informuje: 25 marca (piątek) o godz. 9.40 w Siemianówce (woj. podlaskie), Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej będzie obserwował ćwiczenie
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ