Gospodarka

Inwestycja PGE Dystrybucja dla lepszego połączenia kolei i ochrony przyrody

PGE Dystrybucja, jedna z czołowych spółek Grupy PGE, podpisała umowę dotyczącą budowy rozdzielni sieciowej Siedliska w województwie warmińsko-mazurskim. Ta inwestycja wspiera rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce, a jednocześnie przyczynia się do ochrony przyrody w okolicach Wielkich Jezior Mazurskich.

„Jako największy operator systemu dystrybucyjnego w kraju nieustannie modernizujemy i rozbudowujemy naszą infrastrukturę elektroenergetyczną w celu podniesienia jakości świadczonych usług i zapewnienia bezpiecznych dostaw energii elektrycznej do blisko 6 milionów odbiorców. Realizujemy także inwestycje, które wspierają lokalny rozwój i poprawiają komfort mieszkańców. Jednym z takich projektów jest budowa infrastruktury elektroenergetycznej, która zabezpieczy dostawy prądu do trakcji kolejowych, a tym samym umożliwi elektryfikację odcinków sieci kolejowej na terenie działania spółki – mówi Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja. – Tego typu inwestycje mają znaczenie nie tylko dla rozwoju transportu, a co za tym idzie – gospodarki na danym terenie. Jest to działanie podyktowane również troską o środowisko naturalne. Nowa inwestycja na terenie białostockiego oddziału będzie miała pozytywny wpływ na przyrodę w regionie Wielkich Jezior Mazurskich” – dodaje Jarosław Kwasek.

Białostocki oddział PGE Dystrybucja przeprowadza trzy kluczowe projekty zapewniające dostawy prądu do infrastruktury kolejowej. Budowa rozdzielni sieciowych Kity, Nowe Racibory i Baciuty jest wspomagana środkami w wysokości 37 milionów złotych. Dzięki tym inwestycjom podstacje trakcyjne będą miały dostęp do energii elektrycznej.

PGE Dystrybucja w Białymstoku realizuje trzy ważne zadania mające na celu zapewnienie dostawy energii elektrycznej do infrastruktury kolejowej. Inwestycje w nowe rozdzielnie sieciowe Kity, Nowe Racibory i Baciuty, o wartości 37 milionów złotych, umożliwią przyłączenie podstacji trakcyjnych do sieci.

Inwestycja w PGE Dystrybucja Oddział Białystok, która umożliwi modernizację trasy kolejowej relacji Ełk – Olsztyn, obejmuje budowę rozdzielni 110 kV w miejscowości Siedliska oraz skablowanie (przeniesienie pod powierzchnię ziemi) odcinków linii średniego (SN) i niskiego napięcia (nN) w przęsłach nowopowstałych linii 110 kV Giżycko – Siedliska i Wydminy – Siedliska. W ramach tej samej modernizacji wykonane zostaną powiązania z istniejącą linią napowietrzną Wydminy – Giżycko poprzez wybudowanie dwóch jednotorowych linii kablowych. Przewidywane zakończenie inwestycji to koniec 2024 roku, a jej koszt to około 13,5 mln zł.

Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej PGE Dystrybucja w łódzkim oddziale została ukończona, pozwalając na przyłączenie podstacji trakcyjnej Zduńska Wola Karsznice. W ramach prac zostało wyposażone pole rozdzielni sieciowej 110kV w nową aparaturę rozdzielczą, a w stacji 110/15 kV Zduńska Wola powstało pole liniowe 110kV, zapewniając zasilanie obiektom kolejowym zarówno w obwodach pierwotnych, jak i wtórnych.

Realizacja budowy głównego punktu zasilającego (GPZ) w Wyszkowie przez PGE Dystrybucja Oddział Warszawa ma na celu zwiększenie mocy umownej przesyłanej do kolei. Inwestycja pozwoli na osiągnięcie łącznej mocy przyłączeniowej na poziomie 5 MW dla dwóch kolejowych podstacji trakcyjnych: Dobczyn i Szewnica. Zastosowanie tej technologii w sieci przesyłowej pozwoli na zapewnienie wymaganego poziomu obciążenia sieci. Budowa obu podstacji PGE Energetyki Kolejowej ma na celu zapewnienie wystarczającej ilości energii do obsługi ruchu na trasie Rail Baltica.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Możesz też być zainteresowany(a)

Gospodarka

Najważniejsze narzędzia do ograniczenia skutków pandemii wszyscy mamy pod ręką

O negatywnym wpływie pandemii Covid-19 na stan psychiczny społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży oraz metodach na radzenie sobie z
Gospodarka

PKP Intercity: wzrost kosztów energii wpływa na ceny biletów

Spółka PKP Intercity od wielu lat utrzymywała stałe ceny biletów kolejowych zapewniając konkurencyjną ofertę wobec innych środków transportu. W tym
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ