Społeczeństwo

KRS w obronie niezawisłości sądów: Komunikat z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa podjęła wspomniane stanowisko w celu ustalenia jednolitych standardów w zakresie ubiegania się o stanowisko sędziego. Stanowisko zakłada, że asesorzy sądów administracyjnych będą wymagali krótszego stażu niż asesorzy sądów powszechnych, co będzie wynikiem odmiennych wymogów dla kandydatów do tych stanowisk.

Rada przyjęła stanowisko w sprawie pięciu skarg Jaźwińskiego przeciwko Polsce do ETPC. Skargi dotyczyły postępowania przed Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN w następstwie odwołania od uchwały KRS niekorzystnej dla skarżących. Rada uznała skargi za bezzasadne, gdyż skarżący argumentowali, że naruszeniem ich praw człowieka była odmowa awansu, powołania na stanowisko sędziego lub niewyrażenie przez KRS zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego mimo osiągnięcia wieku przejścia w stan spoczynku.

Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała złożyć w Prokuraturze Krajowej zawiadomienie o prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa określonego w art. 231 §2 kk przez sędziego Sądu Najwyższego Włodzimierza Wróbla. Postępowanie polegało na bezprawnym żądaniu całości akt osobowych sędziego od prezesa SO w Olsztynie. Gdyż prezes SO odmówił udostępnienia tych dokumentów, został on ukarany bezprawną grzywną bez żadnych podstaw faktycznych.

Krajowa Rada Sądownictwa oficjalnie powołała Zbigniewa Łupinę na przedstawiciela Rady w komisji konkursowej na stanowiska sędziowskie i prokuratorskie na rok 2023. Członkowie KRS przyjęli jego kandydaturę jednogłośnie.

Krajowa Rada Sądownictwa wyłoniła laureatów konkursu na stanowiska sędziowskie i prokuratorskie, który został zorganizowany z myślą o przyszłym roku. Zbigniew Łupina, przedstawiciel Rady, pełnił funkcję przewodniczącego komisji konkursowej. Po wnikliwym zbadaniu wszystkich zgłoszonych aplikacji, KRS zdecydowała się przesłać Prezydentowi RP 10 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego, 17 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego i pięć wniosków o powołanie do sądu apelacyjnego, a także jeden wniosek o powołania do wojskowego sądu okręgowego.

Zbigniew Łupina, powołany przez Krajową Radę Sądownictwa na przedstawiciela Rady w komisji konkursowej, wykazał się doskonałą wiedzą, dokładnością i uczciwością podczas przeprowadzania konkursu. Członkowie KRS ocenili jego pracę jednomyślnie i z zadowoleniem.

Rada przeanalizowała siedem wniosków o wycofanie się z konkursów, pozytywnie rozpatrzyła trzy wnioski o dalsze zajmowanie stanowiska sędziowskiego, a dwa zostały odrzucone.

Rada przyjęła cztery wnioski o przeniesienie sędziego w stan spoczynku, jednego odrzuciła, nie zdecydowano się na ponowne rozpatrzenie jednej sprawy i umorzono jedno odwołanie od podziału czynności.

Podczas zwołanego posiedzenia Krajowa Rada Sądownictwa zaopiniowała pięć projektów aktów prawnych.

PAP SA publikuje komunikaty bez dokonywania zmian w ich treści. Za jakość przekazu odpowiada nadawca, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Możesz też być zainteresowany(a)

Społeczeństwo

Polregio – ponad 120 tys. uchodźców przewiezionych w 3 tygodnie

Do zabezpieczenia tych połączeń przewoźnik praktycznie z dnia na dzień wydzielił rezerwę taborową, liczącą ponad 20 składów wraz z załogami.
Społeczeństwo

MON: Wojsko Polskie ćwiczy z sojusznikami (komunikat)

MON informuje: 25 marca (piątek) o godz. 9.40 w Siemianówce (woj. podlaskie), Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej będzie obserwował ćwiczenie
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ