Technologia i nauka

XXII Forum Ekonomiczne – Przyszłość Ekonomii Polskiej w świetle Globalizacji

Podczas XXII edycji Forum Ekonomicznego, która odbyła się w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu w dniach 5-7 września 2023 r., Fundacja Instytut Studiów Wschodnich wspólnie z województwem dolnośląskim, gminą i miastem Karpacz, miastem Wrocław, Portem Lotniczym we Wrocławiu oraz Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej zorganizowała konferencję mającą na celu dyskusje dotyczące tematu „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”. Była to największa i najważniejsza konferencja tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej.

W XXXII Forum Ekonomicznym udział wzięło prawie 5400 gości z Polski, Europy i całego świata – to najbardziej znaczący wynik uczestnictwa w historii tego wydarzenia. Przez cztery dni odbywało się ponad 550 wydarzeń, w tym sesje plenarne, sesje specjalne, panele dyskusyjne, debaty, prezentacje raportów, wydarzenia specjalne, warsztaty, briefingi prasowe, gale i koncerty. Obrady zaowocowały obficie dyskusjami o współczesnych wyzwaniach i problemach, z którymi musi się zmierzyć świat. Łączna liczba osób zaangażowanych i uczestniczących w Forum przekroczyła 7000.

Pierwszy dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu stał się znaczącym wydarzeniem dla wszystkich uczestników. Zebrali się oni, aby wymienić się doświadczeniami i wiedzą na temat najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Wszyscy goście mieli okazję dyskutować na różne tematy, w tym globalizację, rozwój gospodarczy, kwestie społeczne i ekologiczne.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest głównym miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń między ludźmi z różnych dziedzin. Wśród gości znaleźli się liderzy i eksperci z wielu dziedzin, w tym z polityki, gospodarki, nauki, biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych. Uczestnicy wymieniali swoje poglądy i spostrzeżenia, co stworzyło silne podłoże do przyszłych inicjatyw.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu stało się wyjątkowym miejscem spotkań. Różnorodni liderzy i eksperci z wielu obszarów gromadzili się w jednym miejscu, aby wymienić się wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Rozmowy między uczestnikami obejmowały ważne tematy, takie jak globalizacja, rozwój gospodarczy, kwestie społeczne i ekologiczne. Goście mieli możliwość wyrażenia swoich opinii i zrozumienia drugiej strony, co przyczyniło się do powstania wielu pozytywnych i innowacyjnych inicjatyw.

Dzięki tegorocznemu Forum Ekonomicznemu w Karpaczu uczestnicy mogli wyraźnie zaobserwować, jak ważne jest współdziałanie na rzecz wspólnych celów. Umożliwiło to również skuteczne wykorzystanie wszystkich kompetencji i wiedzy, które zostały przedstawione w trakcie spotkań.

W tym roku, na Forum świat polityki i ważnych instytucji, wystąpili m.in. Generał Rajmund Andrzejczak – szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krzysztof Gawkowski – przewodniczący Klubu Parlamentarnego Lewicy, Krzysztof Bosak – współprzewodniczący Konfederacji, Ryszard Terlecki – wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Anna Moskwa – Minister Klimatu i Środowiska, Henryk Kowalczyk – Minister, Waldemar Buda – Minister Rozwoju i Technologii, Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Socjalnej, Grzegorz Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Agnieszka Ścigaj – Minister, Marek Kuchciński – Minister, Włodzimierz Tomaszewski – Minister, Robert Telus – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wszyscy należący do Rady Ministrów.

XXXII Forum Ekonomiczne zgromadziło rekordową liczbę przedstawicieli biznesu, w tym Gertrudę Uścińską z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Marcina Chludzińskiego z GAZ-SYSTEM S.A., Martę Mikliszańską z Allegro, Artura Jankowskiego z Nestlé, Pawła Borysa z Polskiego Funduszu Rozwoju, Beatę Daszyńską z Banku Gospodarstwa Krajowego, Włodzimierza Wlaźlaka z Lidl Polska, Tomasza Suchańskiego z Grupy Żabka, Tadeusza Białka z Związku Banków Polskich, Cezariusza Lesisza z Agencji Rozwoju Przemysłu, Krzysztofa Pawinskiego z Maspex, Filipa Grzegorczyka z Grupy Azoty, Nikodema Bończa-Tomaszewskiego z Exatel S.A., Kubę Kiwiora z Visa, Dawida Urbana z Luna Corporate, Matthew Houlihana z Cisco Poland Sp. z o.o., Tomasza Żeglenia z Oracle Polska, Daniela Enke z Zalando SE, Rafała Brzoskę z InPost, Krzysztofa Domareckiego z Grupy Selena, Jean Marca Magnaudeta z Nutricia, Danone, Artura Ludwiczaka z Nutricia Polska Sp. z o.o., Macieja Oleksowicza z Inter Cars SA, Tomasza Rogacza z McDonald’s Polska, Tomasza Zdzikota z KGHM Polska Miedź S.A., Ireneusza Merchela z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Michała Fijoła z Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., Tomasza Cudnego z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Tomasza Heryszka z tej samej firmy.

Tegoroczne Forum Ekonomiczne przyciągnęło wybitnych przedstawicieli z ponad 60 krajów świata, w tym wicepremiera Mołdawii, Vadimira Bolea, prezesa i dyrektora generalnego United Way Worldwide, Angeli F. Williams, aktywistę na rzecz pokoju i praw człowieka, Siyabulelę Mandelę, byłego premiera Czech, Mireka Topolanka, europejskiego koordynatora Korytarza TEN-T Morze Północne – Bałtyckiego, Catherine Trautmann, członkinię prezydium Bośni i Hercegowiny, Željkę Cvijanovic oraz emerytowanego generała USA, Roberta Spaldinga.

Na spotkaniu zgromadzeni byli przedstawiciele nauki, w tym: Piotr Wachowiak – rektor SGH, Robert Olkiewicz – rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Wawrzyniec Konarski – rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Stanisław Mazur – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Jerzy Przyborowski – rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Arkadiusz Wójs – rektor Politechniki Wrocławskiej, Andrzej Kaleta – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Celina Olszak – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Adam Weintrit – rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Maciej Żukowski – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Tomasz Homa – rektor Akademii Ignatianum w Krakowie.

Na Forum obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych i regionalnych, w tym Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Jacek Jaśkowiak – Prezydent Poznania, Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia, Aldona Machnowska-Góra – Zastępczyni Prezydenta m. st. Warszawy, Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski, Bogusław Szpytma – Wicewojewoda Dolnośląski, Mateusz Małodziński – Wicewojewoda Małopolski, Wojciech Bakun – Prezydent Przemysła, Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Katowic, Bogusław Kośmider – zastępca Prezydenta Krakowa, Bartosz Bartoszewicz – Wiceprezydent Gdyni, Konrad Fijołek – Prezydent Rzeszowa, a także innych znamienitych gości.

Forum Ekonomiczne to platforma otwartego dialogu, na której przedstawiciele rządu, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego wymieniają się swoimi punktami widzenia. Jest to doskonała okazja do wyrażenia indywidualnych opinii, wymiany doświadczeń i dyskusji o problemach dnia dzisiejszego. Goście Konferencji mają szansę współtworzyć narzędzia i rozwiązania, które pomogą osiągnąć wspólne cele.

W XXXII Forum Ekonomicznym, wśród wielu tematów, przedmiotem zainteresowania były takie kwestie, jak: bezpieczeństwo, cyfryzacja, zdrowie, energetyka, ekologia, polityka krajowa i międzynarodowa. Wszystkie tematy były podzielone na mniejsze, dedykowane ścieżki programowe, które zapewniały szczegółową debatę na wszystkie zagadnienia. Dzięki temu goście Konferencji mogli w pełni wykorzystać swoje możliwości i wziąć udział w dyskusji na tematy dotyczące Forum Ochrony Zdrowia, Forum Regionów, Biznesu i Zarządzania, czy Zrównoważonego Rozwoju.

Forum Ekonomiczne to platforma wolnego wymiany myśli, gdzie przedstawiciele różnych sektorów mogą wyrazić swoje opinie i wymienić się doświadczeniami. To doskonała okazja do udziału w dyskusjach, współtworzenia narzędzi i rozwiązywania bieżących problemów. Uczestnicy Forum osiągają wspólny cel, dzięki współpracy i zaangażowaniu w omawiane kwestie.

Na tegorocznym Forum poświęcono szczególną uwagę wydarzeniom za naszą wschodnią granicą, tworząc specjalną ścieżkę dyskusyjną pod nazwą „Odbudowa Ukrainy”. Przybliżono w niej problemy związane z agresją Rosji na Ukrainę i jej wpływem na Europę, partnerstwem Polski i Ukrainy, finansowaniem odbudowy ukraińskiej gospodarki, oraz zasadnością akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.

Forum Ekonomiczne stało się miejscem prezentacji Raportu, który w tym roku powstał we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Forum Ekonomiczne wspólnie przygotowali analizy dotyczące najważniejszych kwestii gospodarczych i społecznych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Publikację zrealizowało 66 autorów – profesorów i ekspertów, w tym m.in.: prof. Stanisław Kowalczyk, prof. Jan Komorowski czy dr Maria Pietrzak. Na prezentacji Raportu obecni byli: Rektor SGH prof. Piotr Wachowiak, Paweł Borys – prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., oraz Grzegorz Rabsztyn, dyrektor biura Grupy EBI w Polsce.

Podczas Forum Ekonomicznego odbyły się sesje plenarne, poświęcone najważniejszym kwestiom związanym z globalnym porządkiem świata. Dyskutanci skupili się na omówieniu, jak zmieni się świat po zakończeniu wojny na Ukrainie, a także, czy wartości są jeszcze istotne w dzisiejszej polityce zagranicznej. Zgodnie stwierdzono, że obecny porządek może zostać całkowicie przewartościowany, co oznacza, że jesteśmy świadkami historycznych zmian.

Europejska przyszłość to temat wielu dyskusji na Forum. Podczas debaty „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian” rozmawiano o kluczowych wartościach, które podtrzymują więź między krajami Unii Europejskiej. Ponadto, uczestnicy zastanawiali się nad różnorodnymi podejściami do wojny w Ukrainie i sposobami, w jaki poszczególne kraje Wspólnoty mogłyby ją wesprzeć.

Dyskusja na temat „Nowego cyfrowego świata – wyzwań technologicznej rzeczywistości” była w centrum uwagi podczas ostatniej sesji plenarnej. Paneliści dyskutowali o tym, jak technologia może wpłynąć na transformację firm, jakie regulacje należy wprowadzić aby chronić społeczeństwo oraz jak zapewnić ludziom dostęp do wysokiej jakości internetu. Wszyscy zgodzili się, że aby móc korzystać z wszystkich korzyści płynących z cyfrowego świata, należy wprowadzić odpowiednie regulacje dotyczące bezpieczeństwa.

Uczestnicy sesji plenarnej skupili się na „Scenariuszach dla bezpiecznego świata”. Wyrażono wówczas opinię, że świat zmierza w kierunku drugiej zimnej wojny, która może zagrozić bezpieczeństwu całego wolnego świata. Aby temu zapobiec, państwa Sojuszu powinny wzmocnić swoje siły obronne i wzmocnić współpracę kontynentalną.

Forum zakończyło się sesją „Antidotum na nieuchronne problemy jutra”, w której uczestnicy wyrazili zgodę, że demokracja powinna służyć wszystkim, niezależnie od ich poglądów, w oparciu o zasady moralne, prawdę i sprawiedliwość.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu zapewnia nie tylko ciekawe dyskusje na tematy społeczno-gospodarcze, ale także rozrywkę i relaks w postaci koncertów, pokazów filmowych oraz prezentacji atrakcji turystycznych regionu. W ciągu ostatnich lat odbyło się tam ponad 30 spotkań z autorami najciekawszych premier książkowych, wśród których znaleźli się tak renomowani eksperci jak Prof. Michał Lubina, Prof. Władysław Kołodko, Prof. Marcin Piątkowski, Marek Budzisz, Prof. Jan Kreft, Prof. Marcin Solarz oraz Prof. Paweł Kowal.

XXXII Forum Ekonomicznego stało się również okazją do uhonorowania zasłużonego dla naszego kraju Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Marka Brzezinskiego, który otrzymał Nagrodę Forum Ekonomicznego w kategorii Człowiek Roku. Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego uznał, że nagrodę otrzymał człowiek, który wykonywał nieocenione usługi dla naszego kraju, wspierając wolność tej części Europy. Dodatkowo, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Czesław Lang otrzymali nagrody w kategorii Firma Roku oraz Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej.

Drugi dzień Forum Ekonomicznego zakończył się wyjątkowo uroczyście. Podczas Gali wręczone zostały prestiżowe nagrody, w tym Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla Elżbiety Szumskiej i Michała Sadowskiego za ich zasługi w tworzeniu tożsamości regionalnej Dolnego Śląska. Kolejnymi nagrodami były: Nagroda Organizacji Pozarządowej Roku, którą otrzymało stowarzyszenie Wspólnota Polska, Forum Ekonomicznego Młodych Liderów – przyznana Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Polonijna Nagroda Forum Ekonomicznego – stacji TVP Polonia. Natomiast Nagrody Prezydenta Miasta Wrocławia dla Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie odebrały: Basf, Selena FM oraz BNY Mellon.

Jako zwieńczenie Forum, Nagrody Rankingu Samorządu Terytorialnego za rok 2022 trafiły do zwycięzców. Gmina Michałowice została nagrodzona w kategorii Gmina Wiejska, a Miasto Stołeczne Warszawa w kategorii Miasto na Prawach Powiatu. Ostatnie miejsce na podium zajął Powiat Wrocławski, który triumfował w kategorii Powiat Ziemski.

Goście Forum Ekonomicznego zostali uraczeni występami wybitnych orkiestr i zespołów, takich jak Narodowa Orkiestra Dęta z Lublina, pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka, która zaprezentowała swoje aranżacje utworów Kamila Barańskiego i Michała Jurkiewicza. Nie zabrakło też orkiestry Filharmonii Sudeckiej z zespołem muzycznym KOSY oraz Orkiestry NUSO Charków z Vitalijem Liashko na czele. Do tego dołączyli wokalista Michał Grobelny i wokalistka Izabela Szafrańska, którzy zaśpiewali kilka utworów.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Możesz też być zainteresowany(a)

Technologia i nauka

Nowy raport FPPE pokazuje, jak mądrze rozwijać miejską infrastrukturę ładowania dla pojazdów elektrycznych

Raport pokazuje 3 różne modele rozwoju infrastruktury ładowania aut elektrycznych, to podstawa do analizy czy wybrane strategie rozwoju infrastruktury przyjmą
Technologia i nauka

Karma z owadów ratunkiem dla uczulonych psów

DOWÓD NA HIPOALERGICZNOŚĆ OWADÓW – WEWNĄTRZ ORGANIZMU PSÓW „Chcemy, żeby karma na bazie mącznika młynarka była typową karmą weterynaryjną, która
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ