Gospodarka

Grupa PGE w 2023 r. zainwestowała 3,8 mld zł w rozwój sieci dystrybucyjnych

W 2023 roku Grupa PGE zainwestowała 3,8 mld zł w modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnych, rozwój sieci łączności LTE 450 i instalację Liczników Zdalnego Odczytu. Te rekordowe inwestycje mają na celu zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej oraz zwiększenie możliwości przyłączania nowych odnawialnych źródeł energii.

„W 2023 roku na rozwój i modernizację sieci oraz obiektów elektroenergetycznych przeznaczyliśmy w Grupie PGE rekordowe 3,8 mld zł. Tak duże inwestycje mogą realizować jedynie silne i stabilne podmioty. Dlatego spółki dystrybucyjne muszą pozostać w obecnych grupach energetycznych. Ich wydzielenie zmniejszy możliwości pozyskiwania środków na inwestycje w energetyce i opóźni proces transformacji energetycznej w Polsce” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE Dystrybucja, spółka z grupy PGE, rozwija infrastrukturę elektroenergetyczną poprzez rozbudowę sieci dystrybucyjnej, kablowanie i cyfryzację. Działania te mają na celu poprawę stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii, a także zwiększanie możliwości przyłączania nowych odnawialnych źródeł energii, co wpisuje się w transformację energetyczną Polski.

Poprzez zastępowanie linii napowietrznych liniami podziemnymi, PGE Dystrybucja dąży do poprawy infrastruktury elektroenergetycznej. Realizowane inwestycje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii oraz wspieranie rozbudowy odnawialnych źródeł energii, co stanowi ważny krok w transformacji energetycznej Polski.

PGE Dystrybucja koncentruje się na modernizacji i rozbudowie sieci dystrybucyjnych, a jednym z najbardziej złożonych zadań inwestycyjnych jest modernizacja i budowa stacji 110/15kV tzw. Głównych Punktów Zasilających (GPZ). Te stacje są kluczowe dla zwiększenia mocy przyłączeniowych oraz dystrybucję energii elektrycznej w promieniu kilkudziesięciu kilometrów.

W ramach inwestycji w Główne Punkty Zasilania budowane są także linie wysokiego napięcia (WN), stanowiska transformatorów, rozdzielnie oraz wyprowadzenie linii średniego napięcia (SN), aby zapewnić efektywną dystrybucję energii elektrycznej.

W minionym roku PGE oddało do użytku kilka Głównych Punków Zasilających, w tym Stację Słupia (oddział Łódź), Stację Wilkołaz (oddział Lublin), Stację Huszlew (oddział Lublin), Stację Felin (oddział Lublin), Stację Wróblew (oddział Łódź) oraz Stację Ferrero (oddział Skarżysko-Kamienna).

Budowane i modernizowane Główne Punkty Zasilające są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz na potrzebę pobudzenia lokalnej gospodarki. Oprócz wzmocnienia zasilania okolicznych obszarów, obiekty te służą także do podłączania odnawialnych źródeł energii, takich jak farmy wiatrowe w Słupi i Wróblewie oraz farmy fotowoltaiczne w Wilkołazie. Stacja Huszlew już w pierwszych dniach swojego funkcjonowania podłączyła nowe źródła energii odnawialnej o łącznej mocy przekraczającej 60 MW. Dodatkowo, podpisano umowę na przyłączenie kolejnych 10 MW.

PGE Dystrybucja angażuje się w inwestycje mające na celu rozwój gospodarczy w regionach, jak na przykład współpraca ze strefą ekonomiczną EURO-PARK Stalowa Wola. Realizacja planowanych dwóch nowych Głównych Punkty Zasilania na terenie strefy zapewni stabilne dostawy energii elektrycznej o wysokich parametrach, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie inwestorów na moc przyłączeniową, które docelowo sięgnie 1500 MW.

PGE Dystrybucja i PGE Energetyka Kolejowa współpracują w trzech projektach dotyczących przyłączenia podstacji trakcyjnej do sieci kolejowej. Inwestycje te, o łącznej wartości ponad 37 milionów złotych, obejmują budowę rozdzielni sieciowych Kity, Nowe Racibory i Baciuty. Dodatkowo, w 2023 roku podpisano umowę na budowę rozdzielni sieciowej Siedliska o planowanej wartości ponad 13 mln złotych. Kolejny projekt dotyczy modernizacji trasy kolejowej Ełk – Olsztyn.

Nowa infrastruktura kablowa jako alternatywa dla linii napowietrznych

Nowe rozwiązania infrastrukturalne, takie jak kablowanie, pozwalają uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez czynniki atmosferyczne i naturalne.

Linie kablowe mają również mniejszy wpływ na otoczenie w warunkach normalnej eksploatacji, co objawia się mniejszym wpływem na krajobraz, mniejszym zagrożeniem porażeniowym i mniejszą ekspozycją na pola elektromagnetyczne.

W 2023 roku zainstalowano blisko 1760 km linii średniego napięcia przy użyciu nowoczesnego zestawu maszyn kablujących, zakupionego przez PGE Dystrybucja. Dzięki temu sprzętowi możliwe jest położenie blisko 5 km podziemnej linii SN w zaledwie jeden dzień, co znacznie przyspiesza prace w porównaniu do tradycyjnej metody. Technologia maszynowego układania kabli średniego napięcia przynosi także korzyści dla środowiska, ponieważ ma znacznie mniejszy wpływ na glebę oraz ściółkę leśną. Dzięki wykorzystaniu maszyn płużących, spółka może położyć linię kablową niezależnie od rodzaju podłoża czy jego ukształtowania, co skraca czas wykonania inwestycji. Program kablowania jest strategicznym punktem dla polskiej energetyki, mającym na celu zapewnienie jak najlepszych parametrów jakościowych energii oraz minimalizację ryzyka awarii masowych.

Spółka rozpoczęła budowę Centralnej Dyspozycji Mocy (CDM) w Lublinie, aby lepiej kontrolować pracę sieci energetycznej wysokich napięć (WN). CDM będzie głównym ośrodkiem zarządzania pracą systemu energetycznego, wyposażonym w specjalistyczne rozwiązania z obszaru teleinformatyki i łączności. Dzięki temu możliwe będzie szybkie reagowanie na zdarzenia i uszkodzenia odcinków linii, co zwiększy bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii elektrycznej.

Przewidywany koszt inwestycji wynosi ponad 34 mln zł, ale pozwoli to na lepszą koordynację pracy służb ruchu oraz efektywną reakcję na zdarzenia w sieci wysokiego napięcia. Ponadto CDM przyczyni się do aktywnego zarządzania systemem dystrybucyjnym, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, co pozwoli na optymalizację miksu energetycznego.

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w sektorze energetycznym jest kluczowe dla zapewnienia niezawodności dostaw energii elektrycznej. PGE Dystrybucja konsekwentnie inwestuje w budowę dedykowanej sieci łączności specjalnej LTE450, która obejmuje blisko 40 proc. Polski. Ta nowa infrastruktura umożliwi stałą kontrolę nad siecią dystrybucyjną oraz usprawni obsługę klientów, otwierając możliwość oferowania nowych usług.

Integracja bezpiecznej sieci łączności z monitoringiem sieci energetycznej pozwoli na skuteczne zarządzanie i utrzymanie stabilności dostaw energii. PGE Systemy, odpowiedzialne za realizację Programu LTE450, podejmuje działania mające na celu zwiększenie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego w strategicznych obszarach Polski, co przyczyni się do poprawy jakości usług świadczonych przez Grupę PGE.

Program Liczników Zdalnego Odczytu (LZO)

Realizowany przez PGE Dystrybucja program wymiany urządzeń pomiarowych na Liczniki Zdalnego Odczytu (LZO) jest kluczowym elementem transformacji energetycznej. Dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości 84 mln złotych, pochodzące z Funduszu Modernizacyjnego z Programu „Elektroenergetyka – Inteligentna infrastruktura energetyczna”, pokryje 58 proc. z 144 mln złotych kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Inteligentne urządzenia pomiarowe umożliwią odbiorcom kontrolę bieżącego zużycia energii, co pozwoli na optymalizację wyboru taryfy oraz zmianę nawyków związanych z zużyciem energii elektrycznej.

Wprowadzenie Liczników Zdalnego Odczytu umożliwia także większą kontrolę nad pracą sieci energetycznej. Operator systemu dystrybucyjnego szybciej uzyska informacje o ewentualnej awarii i będzie mógł sprawniej ją usunąć. Dotychczas w ramach masowej wymiany liczników na LZO, PGE Dystrybucja zainstalowała na sieci blisko 300 tys. inteligentnych urządzeń pomiarowych od września 2023 r. do końca roku. Obecnie ok. 1 mln odbiorców PGE Dystrybucja posiada liczniki energii elektrycznej ze zdalną komunikacją.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Możesz też być zainteresowany(a)

Gospodarka

Najważniejsze narzędzia do ograniczenia skutków pandemii wszyscy mamy pod ręką

O negatywnym wpływie pandemii Covid-19 na stan psychiczny społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży oraz metodach na radzenie sobie z
Gospodarka

PKP Intercity: wzrost kosztów energii wpływa na ceny biletów

Spółka PKP Intercity od wielu lat utrzymywała stałe ceny biletów kolejowych zapewniając konkurencyjną ofertę wobec innych środków transportu. W tym
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ