Gospodarka

GDDKiA: podsumowanie 2022 roku

Budujemy, ogłaszamy kolejne przetargi i wykorzystujemy fundusze UE – pracujemy nad ciągłym rozwojem polskiej infrastruktury drogowej – prezentujemy najważniejsze liczby 2022 roku. W 2022 roku ogłosiliśmy przetargi na realizację 20 odcinków nowych dróg o długości 226,8 km i podpisaliśmy 24 umowy na zadania o łącznej długości 333,4 km i wartości blisko 12,8 mld zł. Rok […]

Społeczeństwo

Fundusze Europejskie dla kolei – nie tylko Pendolino

Łącznie od 2011 roku, dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, PKP Intercity przeprowadziło modernizację 553 wagonów i 33 lokomotyw spalinowych. Wsparcie z UE pozwoliło też na zakup 45 nowych wagonów, 10 lokomotyw spalinowych, 20 lokomotyw elektrycznych i 60 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Jak podała spółka, w pierwszej perspektywie finansowej skupiono się na wzmacnianiu parku taborowego. Jednym z […]

Społeczeństwo

Omena Mensah i Rafał Brzoska zorganizowali Wigilię dla 2500 samotnych i bezdomnych

Omenaa Mensah, założycielka Omenaa Foundation i Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost po raz kolejny postanowili pomóc potrzebującym i wsparli największą w Polsce Wigilię dla Samotnych, która odbyła się w Warszawie. Dla zgromadzonych gości małżeństwo ufundowało 2,5 tys. tradycyjnych, ciepłych posiłków wigilijnych, 300 zabawek dla dzieci oraz dodatkowo zakupili ponad 10 tys. śpiworów dla noclegowni […]

Technologia i nauka

Randki, Konkurs i Kongres – działania polskich popularyzatorów nauki

Projekt „Szkolenia Ars-Mollis, Szybkie Randki Naukowo-Dziennikarskie oraz Kongres Nauka i Media 2022” to spotkanie naukowców i dziennikarzy w 8 ośrodkach akademickich na terenie całej Polski, które nazywane jest żartobliwie „Szybkimi Randkami”. Projekt Rzecznicy Nauki służy inicjowaniu i wzmacnianiu współpracy pomiędzy naukowcami i dziennikarzami. Zwieńczeniem szkoleń był Kongres Nauka i Media 2022. W poniedziałek 05 grudnia […]

Gospodarka

PUNKPIRATES SA (38/2022) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej PunkPirates S.A.

Zarząd PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje o zmianie w składzie Rady Nadzorczej podjętej na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PunkPirates S.A. z dnia 21 grudnia 2022 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło na podstawie uchwały nr 4 odwołać Pana Mariusza Szypurę ze składu Rady Nadzorczej oraz na podstawie uchwały nr 5 […]

Zdrowie

Zapobieganie zachowaniom samobójczym – to zadanie dla nas wszystkich

Instytut (IPiN) realizuje Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym (jest to część Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025). Na konferencji w Centrum Prasowym PAP podsumowano działania w tym zakresie zrealizowane w 2022 r. „Są cztery główne rodzaje czynników wpływających na decyzję o odebraniu sobie życia” – mówiła w trakcie wydarzenia dr Halszka Witkowska, liderka Zadań 1. i […]

Gospodarka

TRAKCJA SA (90/2022) Informacja o zawarciu aneksu do umowy przez Trakcja S.A. – waloryzacja wynagrodzenia

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2021 informuje, że w dniu dzisiejszym został obustronnie podpisany przez Emitenta jako Partnera Konsorcjum w składzie: – Polimex Infrastruktura sp. z o.o. – Lider Konsorcjum; – Polimex Mostostal S.A. – Partner Konsorcjum; – Trakcja S.A. – Partner Konsorcjum łącznie („Wykonawca”) z Gminą Olsztyn […]

Gospodarka

MI: S5 Ornowo – Wirwajdy oddana do ruchu (komunikat)

– Ministerstwo Infrastruktury informuje: Kierowcy mogą już korzystać z drogi ekspresowej S5 Ornowo – Wirwajdy. 5-kilometrowy odcinek nowej trasy został oddany do ruchu pięć miesięcy przed terminem. Kontrakt o wartości 204 mln zł zrealizowała firma Budimex. „Dzięki budowie drogi ekspresowej S5 pomiędzy Ostródą a Grudziądzem powstanie wygodne połączenie komunikacyjne, umożliwiające mieszkańcom województwa warmińsko-mazurskiego dostęp do […]

Gospodarka

POLIMEX MOSTOSTAL SA (33/2022) Zawarcie aneksu do istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Gminą Olsztyn („Zamawiający”) a konsorcjum („Wykonawca”, „Konsorcjum”) w skład którego wchodzą: Spółka, Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny od […]

Gospodarka

ATLANTA POLAND SA (12/2022) Powołanie Rady Nadzorczej.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 5 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ