Społeczeństwo

Unijne fundusze na projekty zdrowotne w Warmii i Mazurach – sukces samorządu!

Województwo warmińsko-mazurskie pozyskało dodatkowe środki europejskie, przeznaczone na ochronę zdrowia. Te pieniądze wyodrębniono w ramach nowej osi priorytetowej, mającej na celu zapewnienie potrzebnych środków w obliczu pandemii wirusa Sar-Cov-2. Celem jest zabezpieczenie miejsc pracy i firm oraz przystosowanie działalności gospodarczej do warunków zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia.

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin poinformował, że dzięki inicjatywie REACT-EU dofinansowanie w wysokości 40,5 mln zł trafi do 40 podmiotów, w tym do przychodni, szpitali powiatowych i regionalnych.

To był ostatni konkurs w dziedzinie ochrony zdrowia w tej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, która już się kończy – dodaje marszałek, podkreślając, że region jest już gotowy do startu z nowym programem – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

Zarząd województwa podzielił zgłoszone projekty na trzy grupy. Grupa pierwsza (tzw. schemat A) objęła dofinansowanie w wysokości 3,6 mln zł dla 17 placówek ochrony zdrowia na podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz rehabilitację leczniczą. Dofinansowanie to pozwoliło na doposażenie placówek w sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną, w tym do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19. Na przykład Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie otrzyma 213 tys. zł wspomagane dodatkowo 50 tys. zł z własnych środków. Natomiast gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie, miejska przychodnia zdrowia w Barczewie oraz ZOZ w Dywitach otrzymają odpowiednio blisko 130 tys. zł, 241 tys. zł oraz 242 tys. zł.

Region zapewnił 19,8 mln zł wsparcia dla 15 placówek leczniczych, oferujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Największe fundusze przeznaczono dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu oraz Publicznego ZOZ w Działdowie, czyli 1 mln 620 tys. zł każda. Środki te pomogą w doposażeniu obu placówek w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny. Kolejne szpitale otrzymają fundusze na zakup specjalistycznych aparatów – Szpital Powiatowy w Pasłęk zakupi tomograf komputerowy, a Szpital Powiatowy w Piszu – nowoczesne aparaty RTG wraz z wyposażeniem.

Unijne dofinansowanie dla ponadpowiatowych ośrodków specjalistycznych może stanowić istotną pomoc w zakupie nowoczesnego sprzętu medycznego. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 milionów 550 tysięcy złotych na zakup aparatu angiograficznego. Wraz z pozostałymi siedmioma szpitalami w regionie, łączna suma dofinansowania wynosi ponad 17 milionów złotych. Brakujące 1,5 miliona złotych placówka będzie musiała pokryć z własnych środków.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Możesz też być zainteresowany(a)

Społeczeństwo

Polregio – ponad 120 tys. uchodźców przewiezionych w 3 tygodnie

Do zabezpieczenia tych połączeń przewoźnik praktycznie z dnia na dzień wydzielił rezerwę taborową, liczącą ponad 20 składów wraz z załogami.
Społeczeństwo

MON: Wojsko Polskie ćwiczy z sojusznikami (komunikat)

MON informuje: 25 marca (piątek) o godz. 9.40 w Siemianówce (woj. podlaskie), Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej będzie obserwował ćwiczenie
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ